کد خبر: DT-52913
تعداد بازدید: 1764بازدید
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۵
ارزوی شهادت در دل داشت، هرچند خداوند مسیر تعلیم و تربیت را در جبین او برای ایندگان ثبت نموده بود.

دلیران تنگستان- شب گذشته برای مراجعه به پزشک به بیمارستان امام حسین (ع) اهرم مراجعه کردم  و پس از پیاده شدن از ماشین، رئیس آموزش پرورش تنگستان، معاونینش و چند تن از کارمندان این اداره را دیدم که  از در بیمارستان خارج شدند. چهرهایشان غم زده و ناراحت بود، تعجب کردم، اما سوالی نپرسیدم. دقیقا پس از آن اسفندیار زنده بودی را دیدم و از او پرسیدم: «جمعتان اینجا جمع است». گفت: «ماشالله دشتی نژاد دار فانی را وداع کزده است».
بلافاصله به یاد دهه پنجاه افتادم. ماشالله دشتی را بیاد آوردم که دانش اموزی مودب و خوش برخورد بود که هیچوقت، هیچ معلمی دست روی او بلند نمیکرد. انگار شخصیت ظاهری او، وی را از دیگران متمایز کرده بود. او در کلاس با همه دانش اموان به محض ورود احوال پرسی میکرد و برخوردهای مودبانه او همه معلمان را شیفته خود کرده بود. دقیقا به یاد دارم که در زمان پیروزی انقلاب در همه راهپیمایی ها یک عکس سیاه و سفید از امام خمینی (ره) در حالی که بر روی مقوایی نصب کرده بود، در دست داشت. شعور سیاسی او در همان اوایل گل کرده بود.
ماشالله پس از پیروزی انقلاب، با بصیرت هر چه تمام تر در همه مراسمات انقلابی و مذهبی شرکت کرده و همزمان درس را نیز با جدیت ادامه می داد. او در زمان جنگ نیز لباس بسیجی گمنام پوشید و در چندین مرحله در جبهه ها حضور یافت و در انجا نیز با روحیه و روحیه ساز بود. تعبد او در هنگام عبادت خدا را هنوز به خاطر دارم. ارزوی شهادت در دل داشت، هرچند خداوند مسیر تعلیم و تربیت را در جبین او برای ایندگان ثبت نموده بود.
اری ماشالله اموزگاری را انتخاب کرد که شغل انبیاست. او در این مدت الگویی عالی برای همکاران و دانش اموزان بود. در ادامه زندگی پر اسرار دنیوی، او افتخار استادی دانشگاه نیز نصیبش شد و همزمان در اداره اموزش و پرورش تنگستان نیز منشا خیرات برکات بسیاری برای همکاران بود. او در میان خانواده ای به دنیا امده بود که پدرش زمزمه زبانش، چاووشی امام حسین (ع) و صوت جاودانه الله اکبر اذان بود. پدر او همواره دقیقا در وقت نماز و دقیقتا در زمانی که هیچ سیستم صوتی وجود نداشت، صدای اذان را سر وقت بگوش مردم میرساند.
برادران او همگی از کوچک نفس ترین افراد جامعه اند و فکر میکنم تاکنون هیچوقت کارشان به دادگاه و محاکمه کشانده نشده است. خانواده ای با تمام وجود مذهبی و دارای روابط عمومی قوی با مردم. اری از چنین خانواده ای چنین شخصیتی میبایست پا بگیرد. امروز بیش از هر چیز اشک همکاران و دانش اموزان او را میدیدم. همکارانی که امشب با صد هزار غم به خواب می روند. ماشالله دشتی رفت اما خاطرات خوش او پشت نیمکت های مدرسه باقی خواهد ماند.
سایت دلیران تنگستان، مصیبت وارده را به خانواده محترم دشتی و سایر منسوبین تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات، مغفرت و واسعه و برای بازماندگانش صحت و تندرستی از خداوند منان مسئلت دارد. عباس صبوری

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b1%db%b1-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b1%db%b8-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b2%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b2%db%b8-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b3%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b3%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b4%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b5%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b5%db%b5%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b0%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b1%db%b1-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b1%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b2%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b3%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b3%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b4%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b5%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b5%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b6%db%b5%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b7%db%b0%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b7%db%b2%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b8%db%b4%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b5%db%b9%db%b4%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b2%db%b1%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b2%db%b2%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b2%db%b4%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b1%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b2%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b4%db%b5-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b3%db%b5%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b4%db%b0%db%b9-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b0%db%b6%db%b1%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b0%db%b2%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b1%db%b0%db%b1-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b3%db%b2%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b3%db%b2%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b4%db%b3%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b5%db%b1%db%b1-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b5%db%b4%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b6%db%b0%db%b0-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b6%db%b0%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b6%db%b1%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b7%db%b1%db%b7-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b1%db%b7%db%b2%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b1%db%b5%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b5%db%b0%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b8%db%b4%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b8%db%b5%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b9%db%b0%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b9%db%b1%db%b8-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b9%db%b2%db%b2-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b9%db%b2%db%b6-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b9%db%b3%db%b1-copy 20161124_152943_001-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b9%db%b5%db%b3-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b3%db%b0%db%b1%db%b4-copy %db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b2%db%b4_%db%b1%db%b5%db%b3%db%b0%db%b2%db%b1-copy

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


انتشار یافته: 11 دیدگاه
در انتظار بررسی: 0
خواستار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۵ آذر ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۸ ب.ظ
خدا او را بیامرزد و به خانواده او صبر دهد.
یگانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۵ آذر ۱۳۹۵ در ۳:۱۲ ب.ظ
والا چ پسری آرومی داره دلم بیشتر سی اینا سوخت. خدا رحمتش کنه من سعادت شاگردی ایشون رو نداشتم ولی تعریفش هم شنیده بودم خدا با امام حسین محشورش کنه
وحید28
|
Iran, Islamic Republic of
|
۵ آذر ۱۳۹۵ در ۶:۱۷ ب.ظ
خدا رحمتش کنه خداحافظ معلم خوبم
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۵ آذر ۱۳۹۵ در ۸:۴۳ ب.ظ
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته................................ تسلیت عرض میکنم خدمت خانواده دشتی نژاد
سیدهادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۶ آذر ۱۳۹۵ در ۸:۲۱ ق.ظ
معلمی دلسوز و انسانی وارسته . خداوند حقش را بر گردن من حلال کنه. خداوند به همسر و فرزندانش صبر بده..چند سال معلمم ما بود...
فریدنیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۶ آذر ۱۳۹۵ در ۸:۵۰ ق.ظ
هیچ نعمتی بالاتر از نام نیکو نیست که مرحوم دشتی دشتی نژاد از این موهبت الهی برخوردار بود روحش شاد یادش گرامی
س قایدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۷ آذر ۱۳۹۵ در ۷:۳۴ ق.ظ
خدا رحمتش کنه معلمی خوب مهربون .خدا به خانوادش صبر بده
س قایدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۷ آذر ۱۳۹۵ در ۷:۳۸ ق.ظ
خدارحمتش کنه معلمی دلسوزو مهربون خدا به خانوادش صبر بده
سعادتیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۷ آذر ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۶ ق.ظ
مراتب تسلیت خود و خانواده رابه خانواده مرحوم دشتی و منسوبین تقدیم میدارم.خدواند رحمتش کند.روحش شاد باد
خانواده انصاری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۹ آذر ۱۳۹۵ در ۸:۰۱ ب.ظ
درگذشت همکارگرامی ودوست عزیزم که به حق انسان شریف وخدایی بود جناب آقای دشتی به خانواده بزرگوارش تسلیت می گوییم .ازخدای رحمان غفران برای آن سفرکرده وصبری به خانواده اش عنایت بفرماید.
ناظم شاهنده پور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳ آذر ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۷ ق.ظ
خدا رحمتش کند
نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین