یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶- 2017 November 19
کد خبر: DT-22906
تعداد بازدید: 72بازدید
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۴
<div class="subtitle">ساختارهاي ارزشي و انقلابي بايد بايسته هايي را به عنوان "مانيفست اقدامات تحليلي نخبگان پس از توافق" را به نگارش در آورند تا با وحدت رويه از تكروي ها خودداري شود. با مقدمات ذكر شده و با تجارب قبلي برآمده از مذاكرات و بيانات رهبر معظم انقلاب ، مي توان موارد زير را با جرح و تعديل هايي به عنوان اصول تحليلي خواص انقلابي پس از توافق پذيرفت</div>

یعقوب ربیعی تحلیل گر مسائل سیاسی هم استانی پس از جمع بندی نهایی برنامه هسته ای کشورمان در مذاکرات وین ، در یادداشتی به بایسته های تحلیلی خواص پس از توافق هسته ای پرداخت .

در این یادداشت می خوانیم ؛

سرانجام دود سفید مذاکرات از هتل کوبورگ بلند شد و توافق هسته ای بین ایران و ۱ + ۵ به امضاء رسید. واقعيت اين است كه فردي كه معتقد به مباني و ساختار انقلاب باشد ، نيك واقف است كه نبرد ما و غرب شايد در موضوع هسته اي به پايان برسد ولي نبرد در عرصه هاي ديگر امري بديهي است.

با اين پيش فرض است كه نخبگان انقلابي بايد خود را براي آينده پس از توافق و تحليل آن براي جامعه آماده كنند كه ؛ اين امر نيازمند يك حركت منسجم و سيستماتيك است. لذا ساختارهاي ارزشي و انقلابي بايد بايسته هايي را به عنوان “مانيفست اقدامات تحليلي نخبگان پس از توافق” را به نگارش در آورند تا با وحدت رويه از تكروي ها خودداري شود. با مقدمات ذكر شده و با تجارب قبلي برآمده از مذاكرات و بيانات رهبر معظم انقلاب ، مي توان موارد زير را با جرح و تعديل هايي به عنوان اصول تحليلي خواص انقلابي پس از توافق پذيرفت :

۱- اولين اصلي كه پس از توافق يك نخبه انقلابي بايد براي جامعه تبيين كند اين است كه مشكل و اختلاف ما با غرب راهبردي و ماهوي است و نه تاكتيكي. اگر اين اصل را بپذيريم سه زير شاخه تحليلي براي ما عيان مي شود:

۱-۱- زير شاخه اول اينكه اختلافات ما با غرب قائم به اشخاص نيست. اين اصل يعني در بهترين زمان از لحاظ مراوده با غرب – يعني دوره اصلاحات – ما از طرف غرب به محور شرارت معروف شديم.

۱-۲- بحث دوم اينكه اختلافات ما قائم به موضوع هم نيست و با پايان پذيرفتن موضوع هسته اي ، اختلافات ما با غرب به صورت كامل حل نخواهد شد.

۱-۳- موضوع كليدي در اين قضيه اين است كه اگر نخبگان راهبردي بودن اختلافاتمان با غرب را تبيين كنند جامعه متوجه خواهد شد كه مذاكره امروز غرب ، يك فعل تاكتيكي است كه صرفا براي محدود كردن جمهوري اسلامي به عمل درآمده و دشمن آمريكايي و صهيونيست با وجود اختلاف در تاكتيك ، در راهبردشان كه ساقط كردن جمهوري اسلامي مي باشد متحد و يك دست هستند.
۲- وعده دادن به آينده بهتر و بهشت گونه ، خطاي فاحشي بود كه مسئولين دولتي براي نگهداشت سرمايه اجتماعي انجام دادند ؛ لذا اصل دومي كه يك هادي و نخبه در جامعه بايد به آن بپردازد ، جلوگيري از افزايش مطالبات از دولت و حاكميت پس از توافق است . وظيفه اي كه اگر به خوبي انجام نپذيرد موجب انباشت مطالبات مردمي و نااميد شدن از دولت خواهد شد ؛ لذا اين حوزه در سطح خرد و كلان دو امر را به عنوان تحليل بديهي مي كند كه :

۲-۱- براي جلوگيري از انباشت مطالبات مردمي ، بايد با ذكر نمونه هاي عيني به مردم اين حرف را گوشزد كرد كه توافقنامه هسته اي به خودي خود ، بهشت برين ايجاد نخواهد كرد . بديهي است اگر اين اصل در جامعه نهادينه نشود ؛ انباشت مطالبات مردمي باعث ناراحتي و ناميدي خواهد شد كه زيان جبران ناپذيري به انقلاب و سرمايه هاي مردمي وارد خواهد كرد.

۲-۲-دومين اصل كه بايد در سطح كلان توسط نخبگان پيگيري شود ؛ مطالبه گري از دولت براي جلوگيري از لجام گسيختگي پس از توافق و مدنظر قرار دادن اقتصاد مقاومتي است تا خداي ناكرده دولت براي نگهداشت سرمايه اجتماعي در انتخابات ۹۴ و ۹۶ دست به حركت انتحارگونه اقتصادي نزند.

۳- سومين اصلي كه به نظر مي آيد براي تحليل پس از توافق نياز است ؛ نهادينه كردن حمايت عالمانه و نقد منصفانه از توافق مورد تاييد نظام توسط منتقدين و مخالفين دولت است. اين خطر وجود دارد كه برخي رفتارهاي دلسوزانه يا كج فهمانه از سوي منتقدين ، به ايجاد فضاي دو قطبي و شكل گيري حاكميت دوگانه منجر شود كه خواست اصلي دشمن است و بايد از آن برحذر باشيم.

۴- براي اينكه اصل چهارم تبيين شود بايد اين اصل را بپذيريم كه بخشي از اصلاح طلبان و همه حاميان فتنه ۸۸ دولت يازدهم را يك دولت گذار و يا “رحم كرايه اي ” مي دانند و تا به امروز به حالت stand by منتظر به ثمر رسيدن توافق هسته اي بوده اند. حال با پذيرفتن اين اصل متوجه مي شويم كه سيل درخواست هاي اين طيف كه بعضا ساختارشكن هستند به سمت دولت روانه خواهد شد . درخواست هايي از جنس حقوق شهروندي ، جامعه مدني و … ؛ لذا پس از توافق هسته اي رصد هوشمندانه ، تبيين روشنگرانه و اقدام قاطعانه در مقابل اين جريان بايد در راس وظيفه نيروهاي انقلابي قرار گيرد.

۵- اصول پنجم و ششم داخلي نبوده و به محيط پيرامون ما يعني سطح منطقه اي و جهاني ربط پيدا مي كند. اصل پنجم در ” بايسته هاي تحليلي يك نخبه انقلابي” در مسائل منطقه اي نمود پيدا مي كند كه جلوگيري از تخريب وجهه ملي است. هادي و نخبه انقلابي بايد براي جلوگيري از تخريب وجهه ملي:

۵-۱- اولا شرايط بدر و خيبر انقلاب را بشناسد مثلا در يك نمونه موردي بداند امروز جمهوري اسلامي نه تنها در ميان شيعيان دوازده امامي بلكه در شيعيان زيدي و اهل تسنن ، نمادي از استكبار ستيزي و رفتار انقلابي است و همين رفتار جمهوري اسلامي است كه زمينه ساز رفتار انقلابي براي جنبش هايي مانند الحوثي مي گردد.

۵-۲- ثانيا بتواند بواسطه ارتباط گيري با محيط پيرامون اين مسئله را براي آنها توضيح دهد كه توافق به منزله دست كشيدن از اصول و آرمان هاي انقلاب نيست ؛ بلكه انقلاب ، نرمشي قهرمانانه براي دست يافتن به مقصود است”.بديهي است اگر اين اصل تبيين نشود ، موج رسانه هاي غربي ، توافق را به عنوان عدول جمهوري اسلامي از آرمانهاي اوليه خود جا خواهند انداخت كه ؛ خداي ناكرده زمينه دل زدگي براي گروههاي پيرو انقلاب اسلامي در منطقه را رقم خواهد زد .

۶- اصل پيراموني و فرامنطقه اي ديگري كه بايد براي جامعه تبيين شود اصل بقاء نزاع در محيط بين الملل است. اگر به اصل اول يعني اختلاف راهبردي و ماهوي ما با غرب اعتقاد داشته باشيم اين موضوع براي ما تحقق پيدا مي كند كه درصورت انعقاد توافق باز هم پرونده هاي ديگر ما بر روي ميز قرار خواهند گرفت و هر پرونده اي از حقوق بشر گرفته تا تروريسم و… بنا به موقعيت مكاني و زماني خود نيازمند فراست و تيزبيني انقلابي مختص به خود است.

۷- اصل آخر و هميشگي در تحليل اين پرونده و ديگر پرونده هاي

پيش رو ، تبيين و تحليل درايت و زعامت مقام معظم رهبري است. اين نكته بايد در توافق احتمالي هسته اي براي جامعه تبيين شود كه اگر درايت مقام معظم رهبري ايستادگي در مقابل غرب و اصرار ايشان بر خطوط قرمز نبود هيچ وقت غرب حاضر به تمكين در مقابل خواست نظام مقدس جمهوري اسلامي نبود. جان كلام اينكه ، با توجه به سياليت فضاي سياسي داخلي و بين المللي ، تبيين هر پديده سياسي توسط نخبگان انقلابي – كه حاميان اصلي انقلاب و ارزشها هستند – نيازمند تيزبيني بصيرت گونه و حركت منسجم است كه فقط ذيل فرمايشات مقام معظم رهبري و ارزشهاي انقلاب تحقق پيدا مي كند تا زماني كه پرچم اين انقلاب به دست صاحب اصلي خود برسد .

برچسب ها:

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.


dalirantangestan93@gmail.com


نام:
ایمیل:
* نظر :

پربازدید ها
پربحث ترین عناوین